مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:

واحد پول:


Linked VPS Entry - 2 Vcpu CPU Power
100 GB SSD de Almacenamiento
2 GB RAM (garantizados) / 4 GB FlexRAM (puede llegar a 4 bajo demanda)
6,000 GB Transferencia mensual
1 IP fija

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution